Cântări din Valea Plângerii

Post was created on February 25th, 2015

Cântări din Valea Plângerii (Chants From the Valley of Sighs) is a suite for pipe organ solo that I wrote in early 2015, in response to a composition challenge/competition coming from the Music Academy Gheorghe Dima of Cluj. It builds upon the Christian concept of regarding life as a mere preparation for a better one to come, were Christ followers shall be reunited with God into eternal peace and happiness, were there will be no more pain, nor sorrow (as is currently the case).

De ce Valea Plângerii?

În spațiul spiritualității creștine, „Valea Plângerii” este numele lumii pământești, trecătoare, înșelătoare și plină de suferință — prin opoziție cu locurile paradisiace hărăzite celor salvați („mântuiți”). Prof. Victor Aga face cea mai elocventă enunțare a conceptului în dicționarul său de termeni creștini (Simbolica biblică şi creştină, Editura Învierea, Arhiepiscopia Timişoarei, 2005, p. 403), unde conservă, alături de o semantică bogată, și poeticitatea tipică didascaliilor teologice răsăritene: „Valea lacrimilor sau Valea plângerilor este numirea lumii pământeşti şi a vieţii de pe pământ faţă de înălţimile cerului şi ale vieţii lui de fericire. Simbolizează greutăţile şi veşnicele ispite cu care se luptă creştinul şi pe care trebuie să le învingă şi să verse multe lacrimi pentru păcatele proprii şi pentru ale altora”.

În această cheie, orice întrupare muzicală de „aici” este o posibilă „cântare din Valea Plângerii”, însă muzica de față încastrează în ea câte ceva din conceptul descris mai sus. Pornind de la instrumentație  — orga cu tuburi rămâne, în ciuda originilor, a literaturii (consistente) de factură laică ce s-a scris pentru ea, și în ciuda eforturilor susținute de secularizare a căror țintă este, un instrument eminamente religios: este legat (fizic) de nenumărate lăcașuri de rugăciune, iar sunetul său este emblematic pentru spațiul liturgic catolic și protestant  —  și continuând cu partitura muzicală în sine, care recuperează în plan simbolic spiritul tocatelor, coralelor și concertelor bachiene.

Așa stând lucrurile, caracterul lucrării mele oscilează între neobaroc și neoclasic. Muzica combină cu gravitate, sobrietate (și uneori teamă) polifoniile meticuloase și omofonia impunătoare a înaintașilor, cu un discurs fragmentat, pe două sau trei planuri autonome ce evoluează diacron. Este o continuă pendulare, și o luptă între un „aici”, disonant, mohorât, haotic și acaparator  —  și străfulgerările triste, dar totodată consolatoare ale unui „acolo” sau „atunci” luminos și blând.

Am scris lucrarea în ianuarie-februarie 2015, având ca principală motivație participarea la concursul de creație componistică pentru orgă organizat de Academia de Muzică Gheorghe Dima din Cluj, în cadrul primei ediții a Festivalului Sigismund Toduță. Totodată, „vinovat” întrucâtva de existența acestei piese este domnul prof. univ. dr. Teodor Țuțuianu, al cărui curs de master — Noțiuni de eterofonie — l-am frecventat în perioada respectivă. O porțiune consistentă din prima parte a suitei de față a fost realizată (pe un incipit/cap tematic oferit de domnia sa) ca probă în examenul de absolvire a acestui curs.

În compunerea piesei am avut în vedere particularitățile instrumentului din sala de orgă a AMGD. Registrația notată în partitură a fost determinată de stopurile acestei orgi, și este cu titlu de sugestie, rămânând în fapt la alegerea și bunul-simț muzical al interpretului organist. O execuție tipică a lucrării durează puțin peste 11 minute.

Partitura tipăribilă (în format PDF) poate fi descărcată de aici. Orice prezentare către public a acestei muzici (în orice formă) se va face doar cu acordul expres al compozitorului.

Audiție plăcută!


Note:
Lucrarea a participat la „Concursul Internațional de Compoziție Muzică instrumentală – creație pentru orgă solo”, organizat de Academia de Muzică „Gheorghe Dima” și Fundația ”Sigismund Toduță” Cluj-Napoca, în cadrul Festivalului Internațional „Sigismund Toduță” din 1 februarie – 1 martie 2015. A câștigat premiul doi, și a fost interpretată în primă audiție pe data de 16 mai 2015, în Sala de Orgă a AMGD, de către Prof. univ. dr. Ursula Philippi. Domnia sa a inclus lucrarea în repertoriul organistic personal, și a prezentat-o în mai multe ocazii, în țară și străinătate.

Live Recording
Ursula Philippi, 7 nov. 2015, Biserica St. Stephan, Würzburg

No Responses to "Cântări din Valea Plângerii"

Leave a Reply

LOOKING FOR?…

FEATURED MUSIC

compozițiile de care sunt cel mai mândru

RECENT MUSINGS

articole despre muzici (scriu foarte rar)