Oblivion

Post was created on May 3rd, 2015

Oblivion is a choreographic miniature I composed in the spring of 2015. Initially, I wrote this music for two pianos, and then reworked it for a small chamber ensemble — a trio of clarinet, percussion (one percussionist) and piano.

The music relies on the concept of oblivion, a certain state of mental blankness or unconsciousness. I hereby raise the question of the mankind permanently (and hopelessly) searching for its initial, otherworldly purpose; and also, about a state of abandonment, where material pleasures, such as wealth, power and vice are favored instead, as much more tangible a goal.

Those two incongruous, irreconcilable attitudes, of which none can actually prove satisfaction, generate a contrasting music, that swings between jazzy, shallow themes (pun intended), Gregorian chant-like chorales, early romantic piano pages, and avant-garde or post-modernist textures — eventually providing no way out.

The chorales breaking up from the general frenzy here and then are an icon of (western) Christianity, suggesting that this unfruitful quest shall eventually come to an end by means and help of Jesus Christ — which explains why I listed such a mottled piece as Christian music in my classification.

Chamber Version
Versiunea pentru trio cameral
Two Pianos Version
Versiunea pentru două piane

Oblivion uitare (de sine) — este o muzică a rătăcirii, rătăcind ea însăși într-un univers confuz și dezrădăcinat. O lume sonoră care oscilează fără noimă între idiomuri ante-wagneriene și post schönbergiene. Populată, parcă, de ființe cărora le lipsește abilitatea (sau curajul) de a-și regăsi (și asuma) un sens originar, această lume plutește în derivă printre sonorități eterice cu iz de cânt gregorian, printre „barbarisme” bartòkiene, printre muzici mai mult sau mai puțin derizorii de „piano café” sau printre dulcegării și pasiuni romantice. Ceea ce auzim este când o căutare fără sorți de izbândă a unui „ceva” pierdut și uitat de mult, când o cantonare îndărătnică în diverse surogate opiacee. Anamneza sau regăsirea izbăvitoare se refuză cu consecvență căutătorului, lăsându-l măcinat de o anume sete imposibil de ostoit, și foarte greu de amăgit.

În plan extramuzical, cele de mai sus suportă multiple echivalări. Teologul creștin l-ar putea regăsi aici pe omul căzut, care rătăcește în căutarea stării paradiziace pierdute: lipsindu-i puterea sau curajul de a urma demersul salvator propus de Hristos, el caută (în van) alinare în diverse vicii sau plăceri materialnice. La fel, istoricul de artă sau muzicologul ar putea observa zbaterile artistului creator, în permanență aflat în căutarea unui sens ultim al artei, în permanență vânat de neșansă și de ispita imposturii. Antropologul sau sociologul ar putea găsi o paralelă cu încercările milenare ale omului de a gândi și plăsmui societatea perfectă, și cu eșecurile lui, tot milenare — ș.a.m.d.

Mobilul piesei a fost, de la bun început, coregrafic. Am scris muzica în martie-aprilie 2015, pentru a fi pusă în scenă în cadrul spectacolului de sfârșit de an al școlii de dans Ballet.ro, condusă de soția mea, Georgiana Bobocel.

Versiunea pentru două piane, deși inițial gândită ca o schiță de lucru, a ajuns să devină o muzică în dreptul său, drept care m-am hotărât să le păstrez pe amândouă.

Ambele versiuni (cea pentru două piane și cea pentru trio — clarinet, percuție și pian) sunt disponibile în format electronic tipăribil (PDF).

O execuție tipică (fără pauze semnificative între părți) durează aproximativ 10 minute. Orice prezentare către public a acestei muzici (în orice formă) se va face doar cu acordul expres al compozitorului.

Audiție plăcută!


Note:
Lucrarea a participat la concursul de compoziție Ștefan Niculescu (ediția 2015) organizat de Universitatea Națională de Muzică din București. A câștigat premiul trei, și a fost interpretată de Mihai Pintenaru (clarinet), Olga Podobinsky (pian) și Alexandru Stroe (percuție) în data de 8 mai 2015, pe scena aceleiași universități. Înregistrarea acestei interpretări se poate audia mai jos (inginer de sunet Florentina Herghelegiu).

Live Recording
Înregistrare din concert

No Responses to "Oblivion"

Comments are closed.

LOOKING FOR?…

FEATURED MUSIC

compozițiile de care sunt cel mai mândru

RECENT MUSINGS

articole despre muzici (scriu foarte rar)